TJÄNSTER

ALLT inom FLEXO. 

Från SKÄRM till FYSISKT TRYCK

och ALLT däremellan.

När DU behöver det.

Koordinerar, samordnar, leder och följer upp tryckprocesser. Från artwork till slutprodukt.

HÅLLBART HELA VÄGEN

KOM I MÅL TRYGGT


Vårt mål är att brygga mellan den kreativa processen och produktion. En länk som håller hela vägen. Vi har kunskapen, drivkraften och med oss ombord kan du känna dig trygg. 


Chain Design & Print är den starkaste länken mellan dessa områden: design, prepress och tryckproduktion. För att öka kunskapen inom tryck och allt som hör till håller vi även föreläsningar, kurser eller utbildningar inom dessa områden. Allt detta efter dina behov och önskemål. Kontakta oss för mer information.

VÅR STYRKA


Erfarenhet och bred kunskap inom dessa tre områden: DESIGN, PREPRESS och TRYCK.

Vårt absolut största styrka är kunskap om processerna från början till slut och SAMTLIGA länkar mellan dessa. Vi pratar allas ”språk”. Kontakta oss!

BRA TRYCK SÄLJER


Tryck är någonting som bara finns, överallt utsätts vi av olika intryck av mängder av trycksaker. Förpackningens värdekedja är lång och vårt mål är att lyfta tryckfrågorna högre upp i prioriteringslistan. Bra tryck säljer! Alla som har varit i kontakt med denna delen av förpackningens värdekedja vet att det är mer komplext än vad det verkar. Kunskapen är avgörande för ett lyckat tryck och konsumenten är mer kräsen i sina val idag än någonsin. 


Metoder och strategier går förlorade när utseende inte motsvarar förväntningar och inte når upp till de kriterier man har satt upp från början. Att få kontroll på sin tryckprocess är först möjlig när vi förstår hur processen ser ut och vad den kräver av oss. Kontakta oss så tittar vi över era processer.

TRYCKET ÄR PRICKEN ÖVER i-et

FÖR DIN PRODUKT 

och VI ÄR MED DIG HELA VÄGEN.


Med vår hjälp håller din design hela vägen genom processen och ingeting lämnas åt slumpen.

Tillsammans med ditt team och dina leverantörer hittar vi den bästa lösningen för optimalt tryckresultat. Vi hjälper dig genom samtliga detaljer denna process kräver av oss. Kontakta oss!